Хайлт

Австрали, Шинэ Зеланд

  • Картын төрөл: И-сим

Хамрах хүрээ

Австрали
Австрали
Шинэ Зеланд
Шинэ Зеланд
1 өдөр
Өдөр бүр 500MB
12,000₮
1 өдөр
Өдөр бүр 1GB
16,000₮
1 өдөр
Өдөр бүр 2GB
25,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 500MB
24,000₮
3 өдөр
Нийт 3GB
30,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 1GB
36,000₮
3 өдөр
Нийт 5GB
50,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 2GB
60,000₮
3 өдөр
Нийт 10GB
85,000₮
3 өдөр
Нийт 20GB
160,000₮
5 өдөр
Нийт 3GB
31,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 500MB
36,000₮
5 өдөр
Нийт 5GB
52,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 1GB
58,000₮
5 өдөр
Нийт 10GB
90,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 2GB
95,000₮
5 өдөр
Нийт 20GB
170,000₮
7 өдөр
Нийт 3GB
32,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 500MB
47,000₮
7 өдөр
Нийт 5GB
54,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 1GB
75,000₮
7 өдөр
Нийт 10GB
95,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 2GB
130,000₮
7 өдөр
Нийт 20GB
180,000₮
10 өдөр
Нийт 3GB
33,000₮
10 өдөр
Нийт 5GB
56,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 500MB
65,000₮
10 өдөр
Нийт 10GB
100,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 1GB
100,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 2GB
160,000₮
10 өдөр
Нийт 20GB
190,000₮
15 өдөр
Нийт 3GB
34,000₮
15 өдөр
Нийт 5GB
58,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 500MB
94,000₮
15 өдөр
Нийт 10GB
105,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 1GB
130,000₮
15 өдөр
Нийт 20GB
200,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 2GB
230,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 500MB
110,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 1GB
160,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 2GB
290,000₮
30 өдөр
Нийт 3GB
35,000₮
30 өдөр
Нийт 5GB
60,000₮
30 өдөр
Нийт 10GB
110,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 500MB
150,000₮
30 өдөр
Нийт 20GB
210,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 1GB
230,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 2GB
400,000₮

Ажиллах улсууд

Australia, New Zealand

Анхаарах зүйлс

Энэхүү eSIM нь зөвхөн eSIM дэмждэг гар утас, төхөөрөмжинд ажиллана. Дата хэмжээ буюу өндөр хурдаар ашиглах дата хэмжээ нь 2 төрөл байх тул та өөрт тохирсон бүтээгдэхүүнийг сонгох хэрэгтэй. 

НИЙТ ***GB дата гэсэн сонголт

Нийт дата гэсэн сонголт нь тухайн хүчинтэй хугацаанд ашиглах боломжтой дата хэмжээ юм. Жишээлбэл: Та Нийт 5GB, 7 өдрийн eSIM худалдан авсан бол 5GB датаг ашиглаж дууссаны дараа бага хурдны дата 7  хоног ажиллана. 

ӨДӨР БҮР ***GB дата гэсэн сонголт

Өдөр бүр гэсэн сонголт нь тухайн өдөрт өндөр хурдаар ашиглах боломжтой дата хэмжээг илэрхийлнэ. Жишээлбэл: Та өдөр бүр 1GB, 7 өдрийн eSIM худалдан авсан бол та өдөрт дээд тал нь 1GB дата өндөр хурдаар ашиглах бөгөөд дараагийн өдөр эхлэхэд мөн 1GB дата ашиглах боломжтой болно. Өөрөөр хэлбэл та дээд тал нь 7GB дата ашиглах боломжтой. Тухайн өдрийн үлдэгдэл дата дараагийн өдөрт шилжихгүй. Тухайн өдрийн 1GB дата дууссан тохиолдолд хязгааргүй бага хурдны дата ажиллана.

Энэхүү СИМ-ыг худалдан авснаас хойш 15 хоногт багтааж идэвхижүүлэх шаардлагатайг анхаарна уу.