Хайлт

Хятад

  • Картын төрөл: И-сим

Хамрах хүрээ

Хятад
Хятад
1 өдөр
Өдөр бүр 500MB
10,500₮
1 өдөр
Өдөр бүр 1GB
12,000₮
1 өдөр
Өдөр бүр 2GB
16,500₮
1 өдөр
Өдөр бүр 3GB
19,500₮
3 өдөр
Өдөр бүр 500MB
21,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 1GB
27,000₮
3 өдөр
Нийт 3GB
28,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 2GB
40,500₮
3 өдөр
Нийт 5GB
42,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 3GB
51,000₮
3 өдөр
Нийт 10GB
63,000₮
3 өдөр
Нийт 20GB
120,000₮
3 өдөр
Нийт 30GB
165,000₮
3 өдөр
Нийт 50GB
262,500₮
5 өдөр
Нийт 3GB
30,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 500MB
31,500₮
5 өдөр
Өдөр бүр 1GB
43,500₮
5 өдөр
Нийт 5GB
45,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 2GB
66,000₮
5 өдөр
Нийт 10GB
69,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 3GB
81,000₮
5 өдөр
Нийт 20GB
129,000₮
5 өдөр
Нийт 30GB
175,500₮
5 өдөр
Нийт 50GB
277,500₮
7 өдөр
Нийт 3GB
32,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 500MB
43,500₮
7 өдөр
Нийт 5GB
48,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 1GB
58,500₮
7 өдөр
Нийт 10GB
75,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 2GB
90,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 3GB
111,000₮
7 өдөр
Нийт 20GB
138,000₮
7 өдөр
Нийт 30GB
186,000₮
7 өдөр
Нийт 50GB
292,500₮
10 өдөр
Нийт 3GB
34,000₮
10 өдөр
Нийт 5GB
51,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 500MB
60,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 1GB
81,000₮
10 өдөр
Нийт 10GB
81,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 2GB
126,000₮
10 өдөр
Нийт 20GB
147,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 3GB
157,500₮
10 өдөр
Нийт 30GB
196,500₮
10 өдөр
Нийт 50GB
307,500₮
15 өдөр
Нийт 3GB
36,000₮
15 өдөр
Нийт 5GB
54,000₮
15 өдөр
Нийт 10GB
87,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 500MB
87,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 1GB
120,000₮
15 өдөр
Нийт 20GB
156,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 2GB
187,500₮
15 өдөр
Нийт 30GB
207,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 3GB
234,000₮
15 өдөр
Нийт 50GB
322,500₮
20 өдөр
Өдөр бүр 500MB
114,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 1GB
157,500₮
20 өдөр
Өдөр бүр 2GB
247,500₮
20 өдөр
Өдөр бүр 3GB
310,500₮
30 өдөр
Нийт 3GB
38,000₮
30 өдөр
Нийт 5GB
57,000₮
30 өдөр
Нийт 10GB
93,000₮
30 өдөр
Нийт 20GB
165,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 500MB
169,500₮
30 өдөр
Нийт 30GB
217,500₮
30 өдөр
Өдөр бүр 1GB
234,000₮
30 өдөр
Нийт 50GB
337,500₮
30 өдөр
Өдөр бүр 2GB
369,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 3GB
463,500₮

Манай eSIM нь Хятад улсад интернетийн хязгаарлалтгүй ажилладаг буюу facebook, viber, twitter, instagram зэрэг нь VPN шаардлагагүйгээр шууд ажиллана

Энэхүү eSIM нь зөвхөн eSIM дэмждэг гар утас, төхөөрөмжинд ажиллана. Дата хэмжээ буюу өндөр хурдаар ашиглах дата хэмжээ нь 2 төрөл байх тул та өөрт тохирсон бүтээгдэхүүнийг сонгох хэрэгтэй. 

НИЙТ ***GB дата гэсэн сонголт

Нийт дата гэсэн сонголт нь тухайн хүчинтэй хугацаанд ашиглах боломжтой дата хэмжээ юм. Жишээлбэл: Та Нийт 5GB, 7 өдрийн eSIM худалдан авсан бол 5GB датаг ашиглаж дууссаны дараа бага хурдны дата 7  хоног ажиллана. 

ӨДӨР БҮР ***GB дата гэсэн сонголт

Өдөр бүр гэсэн сонголт нь тухайн өдөрт өндөр хурдаар ашиглах боломжтой дата хэмжээг илэрхийлнэ. Жишээлбэл: Та өдөр бүр 1GB, 7 өдрийн eSIM худалдан авсан бол та өдөрт дээд тал нь 1GB дата өндөр хурдаар ашиглах бөгөөд дараагийн өдөр эхлэхэд мөн 1GB дата ашиглах боломжтой болно. Өөрөөр хэлбэл та дээд тал нь 7GB дата ашиглах боломжтой. Тухайн өдрийн үлдэгдэл дата дараагийн өдөрт шилжихгүй. Тухайн өдрийн 1GB дата дууссан тохиолдолд хязгааргүй бага хурдны дата ажиллана.

Энэхүү СИМ-ыг худалдан авснаас хойш 15 хоногт багтааж идэвхижүүлэх шаардлагатайг анхаарна уу.