Хайлт

АНУ

  • Картын төрөл: И-сим
  • Үйлчилгээний хугацаа: 20 өдөр
  • Өгөгдлийн хэмжээ: Өдөр бүр 1GB

Хамрах хүрээ

АНУ
АНУ
Өдөр бүр 1GB / 20 өдөр
150,000₮