Хайлт

Их Британи Unlimited

  • Картын төрөл: И-сим
  • Үйлчилгээний хугацаа: 1 өдөр
  • Өгөгдлийн хэмжээ: Unlimited
Хамрах хүрээ: Англи, Их Британи, Уэльс, Хойд Ирланд, Шотланд
Unlimited / 1 өдөр
13,200₮
Дэлхийн бүх улс - 4 өдөр

ДАТАСИМ + ДААТГАЛ олон улсын аяллын $20,000 хүртэлх даатгалын иж бүрэн хамгаалалтыг 20%-100%-ийн хөнгөлөлттэй авахыг хүсвэл сонголт хийнэ үү.

Энэхүү даатгалын хамгаалалтын хөнгөлөлт 4-р сарын 30 хүртэл хүчинтэй.

16,320₮ 20,400₮

Энэхүү багц нь Их Британий Англи, Шотланд, Уэльс, Хойд Ирланд улсуудад ажиллах бөгөөд өдөр бүрийн эхний 1GB дата дээд хурдаар, цаашид 5mbps хурдаар хязгааргүй ажиллана.