Хайлт

Япон Unlimited

  • Картын төрөл: И-сим
  • Үйлчилгээний хугацаа: 3 өдөр
  • Өгөгдлийн хэмжээ: Unlimited
Хамрах хүрээ: Япон
Unlimited / 3 өдөр
38,000₮
Ази - 4 өдөр

ДАТАСИМ + ДААТГАЛ олон улсын аяллын $20,000 хүртэлх даатгалын иж бүрэн хамгаалалтыг 20%-100%-ийн хөнгөлөлттэй авахыг хүсвэл сонголт хийнэ үү.

Энэхүү даатгалын хамгаалалтын хөнгөлөлт 4-р сарын 30 хүртэл хүчинтэй.

10,880₮ 13,600₮

Энэхүү Японы хязгааргүй багц нь өдөр бүрийн эхний 1GB дата дээд хурдаар, цаашид 5mbps хурдаар хязгааргүй ажиллана.