Хайлт

Сингапур, Малайз, Индонез, Тайланд Unlimited

  • Картын төрөл: И-сим
  • Үйлчилгээний хугацаа: 7 өдөр
  • Өгөгдлийн хэмжээ: Unlimited
Хамрах хүрээ: Индонез, Малайз, Сингапур, Тайланд
Unlimited / 7 өдөр
89,000₮
Ази - 7 өдөр

ДАТАСИМ + ДААТГАЛ олон улсын аяллын $20,000 хүртэлх даатгалын иж бүрэн хамгаалалтыг 20%-100%-ийн хөнгөлөлттэй авахыг хүсвэл сонголт хийнэ үү.

Энэхүү даатгалын хамгаалалтын хөнгөлөлт 4-р сарын 30 хүртэл хүчинтэй.

0₮ 17,000₮

Энэхүү багц нь Сингапур, Малайз, Индонез, Тайланд улсуудад ажиллах бөгөөд өдөр бүрийн эхний 1GB дата дээд хурдаар, цаашид 5mbps хурдаар хязгааргүй ажиллана.