Хайлт

Их Британи

  • Картын төрөл: И-сим
  • Үйлчилгээний хугацаа: 15 өдөр
  • Өгөгдлийн хэмжээ: Нийт 10GB
Хамрах хүрээ: Англи, Их Британи, Уэльс, Хойд Ирланд, Шотланд
Нийт 10GB / 15 өдөр
45,000₮
Дэлхийн бүх улс - 21 өдөр

ДАТАСИМ + ДААТГАЛ олон улсын аяллын $20,000 хүртэлх даатгалын иж бүрэн хамгаалалтыг 20%-100%-ийн хөнгөлөлттэй авахыг хүсвэл сонголт хийнэ үү.

Энэхүү даатгалын хамгаалалтын хөнгөлөлт 4-р сарын 30 хүртэл хүчинтэй.

62,560₮ 78,200₮