Хайлт

Турк

  • Картын төрөл: И-сим
Хамрах хүрээ: Турк
1 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
11,000₮
1 өдөр
Өдөр бүр 2GB
20%OFF
15,000₮
1 өдөр
Өдөр бүр 3GB
20%OFF
22,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
25,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 2GB
20%OFF
35,000₮
3 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
37,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 3GB
20%OFF
45,000₮
3 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
59,000₮
3 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
95,000₮
3 өдөр
Нийт 30GB
20%OFF
115,000₮
3 өдөр
Нийт 50GB
20%OFF
190,000₮
5 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
39,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
40,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 2GB
20%OFF
55,000₮
5 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
60,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 3GB
20%OFF
75,000₮
5 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
100,000₮
5 өдөр
Нийт 30GB
20%OFF
120,000₮
5 өдөр
Нийт 50GB
20%OFF
200,000₮
7 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
40,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
55,000₮
7 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
62,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 2GB
20%OFF
75,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 3GB
20%OFF
100,000₮
7 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
105,000₮
7 өдөр
Нийт 30GB
20%OFF
125,000₮
7 өдөр
Нийт 50GB
20%OFF
210,000₮
10 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
43,000₮
10 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
64,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
75,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 2GB
20%OFF
105,000₮
10 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
110,000₮
10 өдөр
Нийт 30GB
20%OFF
130,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 3GB
20%OFF
145,000₮
10 өдөр
Нийт 50GB
20%OFF
220,000₮
15 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
45,000₮
15 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
66,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
110,000₮
15 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
115,000₮
15 өдөр
Нийт 30GB
20%OFF
140,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 2GB
20%OFF
155,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 3GB
20%OFF
215,000₮
15 өдөр
Нийт 50GB
20%OFF
230,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
145,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 2GB
20%OFF
205,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 3GB
20%OFF
285,000₮
30 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
48,000₮
30 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
70,000₮
30 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
120,000₮
30 өдөр
Нийт 30GB
20%OFF
150,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
215,000₮
30 өдөр
Нийт 50GB
20%OFF
240,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 2GB
20%OFF
295,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 3GB
20%OFF
395,000₮

Туркын eSIM нь APN тохиргоогоо автоматаар авах тохиргоотой. Гэхдээ зарим утас APN тохиргоогоо автоматаар авдаггүй тул доорхи APN-г ашиглана уу. 

operator: Turk Telekom

APN:sphone.pelephone.net.il 

username:pcl@3g

password:pcl