Хайлт

Европ 36 улс

  • Картын төрөл: И-сим
Хамрах хүрээ: Австри, Албани, Англи, Бельги, Болгар, Герман, Гибралтар, Грек, Дани, Египет, Ирланд, Исланд, Испани, Итали, Их Британи, Казахстан, Латви, Литва, Лихтенштейн, Люксенбург, Макидон, Мальта, Нидерланд, Норвег, Польш, Португал, Румын, Серб, Турк, Узбекстан, Унгар, Финланд, Франц, Хорват, Чех, Швейцари
1 өдөр
Өдөр бүр 300MB
20%OFF
12,000₮
1 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
18,000₮
1 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
25,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 300MB
20%OFF
24,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
36,000₮
3 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
60,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
60,000₮
3 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
100,000₮
3 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
190,000₮
3 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
250,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 300MB
20%OFF
40,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
55,000₮
5 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
62,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
85,000₮
5 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
102,000₮
5 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
192,000₮
5 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
270,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 300MB
20%OFF
50,000₮
7 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
64,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
75,000₮
7 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
104,000₮
7 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
105,000₮
7 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
194,000₮
7 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
290,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 300MB
20%OFF
65,000₮
10 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
66,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
85,000₮
10 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
106,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
150,000₮
10 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
196,000₮
10 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
310,000₮
15 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
68,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 300MB
20%OFF
85,000₮
15 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
108,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
120,000₮
15 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
198,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
220,000₮
15 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
330,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 300MB
20%OFF
100,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
160,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
280,000₮
30 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
70,000₮
30 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
110,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 300MB
20%OFF
150,000₮
30 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
200,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
230,000₮
30 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
350,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
400,000₮
Европ тивийн 40 улсад ажиллах eSIM карт


Ажиллах улсууд

Greece, Netherlands, Belgium, France, Spain, Hungary, Italy, Switzerland, Czech Republic, Austria, United Kingdom, Denmark, Sweden, Norway, Finland, Germany, Portugal, Luxembourg, Ireland, Iceland, Turkey, Malta, Bulgaria, Albania, Croatia, Cyprus, Estonia, Gibraltar, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Ukraine, Poland, Egypt, Kazakhstan, Uzbekistan


Анхаарах зүйлс

Энэхүү eSIM нь зөвхөн eSIM дэмждэг гар утас, төхөөрөмжинд ажиллана. Үндсэн датаг ашиглаж дууссаны дараа бага хурдны хязгааргүй дата ажиллана.

Энэхүү СИМ-ыг худалдан авснаас хойш 15 хоногт багтааж идэвхижүүлэх шаардлагатайг анхаарна уу.