Хайлт

АНЭ (Дубай)

  • Картын төрөл: И-сим
Хамрах хүрээ: Арабын Нэгдсэн Эмират
1 өдөр
Өдөр бүр 300MB
20%OFF
13,500₮
1 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
18,200₮
1 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
25,800₮
3 өдөр
Өдөр бүр 300MB
20%OFF
32,250₮
3 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
45,500₮
3 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
65,000₮
3 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
66,000₮
3 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
103,500₮
3 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
175,000₮
3 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
325,000₮
5 өдөр
Өдөр бүр 300MB
20%OFF
51,750₮
5 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
66,500₮
5 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
70,500₮
5 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
105,500₮
5 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
108,000₮
5 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
198,000₮
5 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
337,500₮
7 өдөр
Өдөр бүр 300MB
20%OFF
70,500₮
7 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
75,500₮
7 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
98,000₮
7 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
115,500₮
7 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
150,000₮
7 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
220,500₮
7 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
350,000₮
10 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
80,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 300MB
20%OFF
95,700₮
10 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
120,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
136,000₮
10 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
210,000₮
10 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
233,000₮
10 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
375,000₮
15 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
88,000₮
15 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
127,500₮
15 өдөр
Өдөр бүр 300MB
20%OFF
135,000₮
15 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
203,000₮
15 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
250,500₮
15 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
306,000₮
15 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
385,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 300MB
20%OFF
142,500₮
20 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
266,000₮
20 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
402,000₮
30 өдөр
Нийт 3GB
20%OFF
95,500₮
30 өдөр
Нийт 5GB
20%OFF
135,000₮
30 өдөр
Нийт 10GB
20%OFF
233,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 300MB
20%OFF
262,500₮
30 өдөр
Өдөр бүр 500MB
20%OFF
385,000₮
30 өдөр
Нийт 20GB
20%OFF
425,000₮
30 өдөр
Өдөр бүр 1GB
20%OFF
546,000₮

Энэхүү eSIM нь зөвхөн eSIM дэмждэг гар утас, төхөөрөмжинд ажиллана. Дата хэмжээ буюу өндөр хурдаар ашиглах дата хэмжээ нь 2 төрөл байх тул та өөрт тохирсон бүтээгдэхүүнийг сонгох хэрэгтэй. 

НИЙТ ***GB дата гэсэн сонголт

Нийт дата гэсэн сонголт нь тухайн хүчинтэй хугацаанд ашиглах боломжтой дата хэмжээ юм. Жишээлбэл: Та Нийт 5GB, 7 өдрийн eSIM худалдан авсан бол 5GB датаг ашиглаж дууссаны дараа бага хурдны дата 7  хоног ажиллана. 

ӨДӨР БҮР ***GB дата гэсэн сонголт

Өдөр бүр гэсэн сонголт нь тухайн өдөрт өндөр хурдаар ашиглах боломжтой дата хэмжээг илэрхийлнэ. Жишээлбэл: Та өдөр бүр 1GB, 7 өдрийн eSIM худалдан авсан бол та өдөрт дээд тал нь 1GB дата өндөр хурдаар ашиглах бөгөөд дараагийн өдөр эхлэхэд мөн 1GB дата ашиглах боломжтой болно. Өөрөөр хэлбэл та дээд тал нь 7GB дата ашиглах боломжтой. Тухайн өдрийн үлдэгдэл дата дараагийн өдөрт шилжихгүй. Тухайн өдрийн 1GB дата дууссан тохиолдолд хязгааргүй бага хурдны дата ажиллана.

Энэхүү СИМ-ыг худалдан авснаас хойш 15 хоногт багтааж идэвхижүүлэх шаардлагатайг анхаарна уу.